Skip to content

Pravila privatnosti mobilne aplikacije CovidGO

Pravila privatnosti mobilne aplikacije CovidGO

Članak 1.

 

Pravila privatnosti mobilne aplikacije CovidGO reguliraju prava i obveze Ministarstva zdravstva, Ksaver 200, 10 000 Zagreb, OIB: 88362248492 MB: 2830396 i Ministarstva unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, OIB: 36162371878, MB: 03281418, u pogledu korištenja mobilne aplikacije CovidGO i usluge koje ona nudi. Svaki korisnik Mobilne aplikacije u obvezi je upoznati se s Pravilima privatnosti mobilne aplikacije u cilju zaštite vlastitih prava i interesa.

Članak 2.

 

U smislu Pravila privatnosti pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

”Društvo“ označava Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200, Zagreb, OIB: 88362248492 MB: 2830396 i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, OIB: 36162371878, MB: 03281418”. U skladu s propisima o zaštiti podataka, Društvo je zajednički čine voditelje obrade i  odgovorni su za obradu podataka u sklopu Mobilne aplikacije na nacionalnoj razini.

“Mobilna aplikacija“ označava računalni program čiji je vlasnik Društvo i ima ga pravo učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično i bez obzira na pravnu osnovu) u svrhu provjere/verifikacije EU digitalnih COVID potvrda iz zapisa iz QR kôda generiranih COVID potvrda.

”Korisnik aplikacije“ označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korištenje Mobilne aplikacije i koja pristupa Mobilnoj aplikaciji u skladu s ovim Pravilima privatnosti;

”Pravila privatnosti“ označavaju opće uvjete poslovanja te pravila privatnosti mobilne aplikacije kao i sve njegove buduće izmjene i dopune.

Članak 3.

 

Pravo pristupa i korištenja Mobilne aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije. Korisnik aplikacije postaje se instalacijom Mobilne aplikacije. Prilikom pokretanja Mobilne aplikacije prihvaćate Pravila privatnosti, a nastavkom korištenja Mobilne aplikacije smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće uvjete poslovanja ovih Pravila privatnosti.

Instalacija i korištenje Mobilne aplikacije ne zahtjeva registraciju niti se pritom traže ili bilježe ikakvi osobni podatci, pa tako ni podaci poput imena i prezimena, datuma rođenja, broja mobitela ili adrese e-pošte korisnika. Instalacija i korištenje Mobilne aplikacije u potpunosti je dobrovoljno. Korisnici samostalno odlučuju hoće li preuzeti instalaciju na svoj mobilni uređaj, kako će je koristiti i kada će ukloniti Mobilnu aplikaciju sa svojeg mobilnog uređaja. Aplikacija ni u kojem trenutku ne prikuplja geolokacijske podatke korisnike, niti se podaci pohranjuju na samom mobilnu uređaju te se ne prosljeđuju na obradu trećim stranama. Mobilna aplikacija zahtjeva pristanak korisnika za korištenje kamere na mobilnom uređaju u svrhu skeniranja QR kôda, bez pristanka aplikacija neće moći pristupiti funkcionalnostima korištenja kamere mobilnog uređaja.

Komponente poslužiteljske infrastrukture s Mobilnom aplikacijom komuniciraju kriptiranim i zaštićenim kanalima. Podaci na poslužiteljskoj infrastrukturi čuvaju se u bazi podataka koja je realizirana kao zasebna logička cjelina uz primjenu sigurnosnih politika najvišeg standarda.

Članak 4.

 

Društvo za korištenje Mobilne aplikacije Korisnicima aplikacije neće naplaćivati nikakvu naknadu.

Članak 5.

 

Internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice...) objavljeni na Mobilnoj aplikaciji su autorska djela i predmet zaštite autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez odobrenja Društva u pisanom obliku reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje...), priopćavanje ili prerada internetskog resursa koji je objavljen na Mobilnoj aplikaciji. Aplikacija je dostupna na platformama “Google Trgovina Play” za Android uređaje i “App Store” za Apple uređaje.


Članak 6.

 

Društvo ne odgovara Korisniku aplikacije za nefunkcionalnost Mobilne aplikacije i ne jamči da su internetski resursi koji se nalaze na Mobilnoj aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti točni, precizni i pouzdani jer Korisnik aplikacije Mobilnu aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost, a na što Korisnik aplikacije pristaje prilikom instalacije Mobilne aplikacije i prihvaćanja Pravila privatnosti poslovanja.

Članak 7.

 

Društvo Korisnicima aplikacije, u cilju tehničke podrške: prijave rada Mobilne aplikacije, prigovore i prijedloge, stavlja na raspolaganje korisničku službu koja će biti dostupna putem e-pošte [email protected] .

Datum objave: 17. lipanja 2021.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam